Treballa amb nosaltres 2017-03-17T11:11:57+00:00

Treballar amb Libellula

Libellula ofereix un ambient dinàmic per al creixement professional:

 dels ingeniers i els matemàtics de Libellula de fet tenen l’oportunitat de estar sempre i constanment actualitzats sobre les últimes tecnologies de software CAD/CAM, del tall i de l’elaboració de la xapa, tenin a disposició eines tecnològiques per al marketing innovador, dins d’una xarxa de relacions de dimensió global.

La capacitat de realitzar a més de programar, de coordinar a més que imaginar, di coordinare oltre che d’immaginare, conduirnos a un resultat de qualitat reconeguda i valorada universalment. La cultura de base, l’estudi, l’atenció per la qualitat, la serietat, la capacitat de compartir idees, coneixement i objectius caracteritzan l’equip de Libellula. L’utilització d’una metodologia i d’una llengua comuna entre les diverses societats del grup permet uns companys que venen de l’especialització diversa de construir un equip i compartir coneixements i una amplia experiència per aconseguir els objectius del client.

Nostre equip

El Grup Libellula avui és format de professionals que venen de les millors universitats i escoles secundaries del sector i te l’inteció de continuar e invertir en recursos humans, agafant un tracte privilegiat i relacions de col.laboració amb diverses universitats per reforçar el seu personal d’alt perfil.

Com és treballa a Libellula

El valors que uneixen als qui treballen a Libellula

Son l’entusiasme, l’excelència, la metodologia, l’esperit d’èquip, l’iniciativa i la capacitat d’entendre el context en el que treballem i de comunicar amb claretat les solucions a proposar.

La capacitat d’imaginar, experimentar i estudiar noves solucions, ens permet de prendre un camí innovador de forma ràpida i eficaç.

La metodologia Libellula

Libellula utilitza un mètode rigurós de formalització de cada fase del projecte per garantir transparència i control en totes les diverses acitivitats. Compartim amb el client l’evolució del projecte i gestionem els canvis d’una manera progresiva i eficaç. L’activitat del suport tècnic és caracteritza de compartir resposabilitats entre el personal i els recursos interns, en un context de transferència del coneixement que permet a tots els companys implicats de crèixer tècnicament i professionalment.

Perquè per nosaltres, la plena satisfacció del client és l’objectiu més gran.

vacants

Comercial

La nostra empresa es una de les liders a nivell global dintre del sector del CAD/CAM per la elaboració de la xapa. Els nostres productes son el millor instrument per dissenyar, desenvolupar, i programar en la xapa, i també per planificar i optimitzar la producció.

Gestionar negociacions o clients particularment difícils. Planificar la pròpia feina sobre la base de un control de previsió de les comandes dels clientes, per assignar el propi temps entre les activitats de venta más oportunas(desenvolupament noves negociacions, recordatori de les antigues, campanyes demostratives, etc.) lliurar el resultat del propi treball al director de vendes. Iniciativa de perfil, determinació i capacitat de treballar per objectius. Facilitat en les relacions interpersonals i excel.lents dots comunicatives. Gran experiència internacional. Coneixement fluid de l’anglès

ENVIA LA TEVA CANDIDATURA

Tècnic Programador per al Suport Tècnic

Busquem la figura d’un tècnic programador per al nostre departament de Suport Tècnic

Habilitats: excel.lent coneixement del sistema operatiu Microsoft Windows i sistemes de xarxes, coneixement de MS Visual Studio. Busquem persones amb iniciativa, bones qualitats per rel.lacionar-se i treball en equip, gestió del problema i resolució. Gran coneixement de la llengua Anglesa (parlat i escrit), un gran coneixement d’altres llegues extrangeres (Alemany, Francès, Espanyol). Disponibilitàt per viatjar a nivell nacional e internacional.

ENVIA LA TEVA CANDIDATURA