OPTIA

 

La reducció dels retalls
es converteix en realitat

OPTIA és el nou software ideat per Libellula per a la reducció i la digitalització dels retalls.

Connectat al software de tall Libellula.WIZARD, garantida una extraordinària simplificació del procés de recuperació del retall de xapa, optimitzant el temps i la rendibilitat del procés d’elaboració. Fruit de molts anys de recerca per part dels enginyers de Libellula, OPTIA constitueix la solució perfecta per reduir els retalls creats del tall de la xapa de forma fàcil e intuïtiva; el software pot de fet ser utilitzat de manera autònoma a la màquina de tall sense que sigui necessari alguna intervenció per part de l’Oficina Tècnica.

Velocitat i eficiència en la digitalització dels retalls

  • L’adquisició digital del perfil del retall de la xapa es porta a terme per uns sistema òptic constituït per una webcam, aquest és en grau d’adquirir i convertir un escenari de retalls reals en una representació esquemàtica virtual 2D
  • Mitjançant la col·locació de la webcam a prop d’un banc (màquina o una estació externa per l’adquisició), OPTIA adquireix un vídeo en streaming que es processa en temps real i s’utilitza per prendre el relleu de la imatge del retalla de la xapa
  • El procés elabora i discretitza les imatges a adquirir en ordre de reconèixer la forma geomètrica de la xapa i simultàniament guardar-la per la seva representació a escala real en el fons del nesting del software de tall Libellula.WIZARD
OPTIA ofereix dues modalitats operatives per la elaboració del nesting:

  • Generació d’un nesting automàtic a la xapa discretitzada KeyShot: representació fotorealista
  • Utilització del nesting manual de la representació fotogràfica real de la xapa

Una vegada finalitzat el nesting, el sistema produirà automàticament el programa CNC que podrà ser executat immediatament o no.

La digitalització del retall amb OPTIA és possible en qualsevol context del taller

  • Si la xapa es adquirida directament a peu de màquina, el programa CNC serà directament utilitzable de la màquina per fer el tall
  • Si en comptes la xapa s’adquireix des de una ubicació externa a la màquina, el sistema s’equiparà amb una segona webcam per poder obtenir la posició i l’orientació de la xapa ubicada sobre la màquina

El sistema tornarà a elaborar automàticament el programa CNC per adaptar-lo a la nova ubicació de la xapa i el transmetrà a la màquina per al tall. Així s’evita la improductivitat de la màquina relativa als temps morts d’adquisició i preparació del programa CNC.

2019-03-20T14:23:13+00:00 27 Juliol 2017|