Conèixer d’aprop el lac (Libellula Autohorised Center) : ARC-E-OLOGY

Què és un LAC

Es l’exclusiu programa de afiliació de Libellula i partner locals qualificats en un potencial mercat o economies emergents.

A la base del reconeixement de la qualificació de LAC es el desenvolupament, en el mercat únic, d’un programa de creixement comú partner/Libellula basat en la formació constant del personal local, en la continua assistència tècnica i sota la definició de plans i accions comercials acordades i la participació comú a fires i esdeveniments        locals.

A més, importants avantatges per al LAC està el compartir la base de dades de Libellula per la pròpia àrea i el lliure accés a la Acadèmia Libellula.

Com a contrapartida mínima, el LAC te la imatge exclusiva i la disposició d’un equip tècnic/comercial per a Libellula.

VOLEU SER UN LAC O SABER MÉS ? CONTACTEU!

ARC-E-OLOGY

es el nou LAC triat per Libellula per a USA. Es va constituir al 2016 en Tall Pines, Sanford, Florida i en poc temps s’ha guanyat un enorme mercat als US gràcies al seu fort enfocament d’innovació avui en dia es un líder en la industria del tall per plasma, en el estudi de tecnologies exclusives per al disseny i fabricació automatitzada i la personalització dels CNC per a les màquines de tall per plasma. ARC-E-OLOGY es ben conegut per l’alta qualitat industrial, eficiència i seguretat; subvencions per a la gent gran, a més, d’un millor servei per als clients.

“El sector industrial als US es extremadament competitiu” – comenta Enrico Gavio, Libellula Export Sales Manager – “i la nova importat col.laboració creada amb Arc-E-Ology es el primer pas de Libellula per tenir una presència rellevant en aquest mercat.

Estem molt orgullosos d’aquesta nova col.laboració que confirma el projecte estratégic del LAC que certament farà grans a les dues companyies i aportarà resultats satisfactoris”.

20 Desembre 2017