mod.STORAGE

Mod.STORAGE
control e integració en la
gestió del magatzem de xapes

Parte integrada de Libellula Univese, mod.STORAGE és el software de gestió del magatzem de xapes que permet controlar i mantenir constanment actualitzada la quantitat actual de xapes de la empresa. La capacitat de rel.lacionar-se amb els altres mòduls de Libellula Univers, à di interfacciarsi con gli altri moduli del Libellula Universe, això fa que el software sigui capaç d’actualitzar-se automàticament, treballant com un sistema de control únic en el seu genere.

La simplicitat que sobresurt

Gestió dels retalls: fi al desperdici de materia:

Perfectament en la línea amb l’essència de la filosofia Libellula, dedicada a l’excel.lència, eficiència, a la eficiència i a la màxima optimització, el mod.STORAGE ha estat pensat i possar el punt sobre els criteris de control òptim en la gestió del magatzem de les xapes així mateix com en la gestió dels retalls.

Conèixer la quantitat de retall, resultant del procés de elaboració suggerit per al software Libellula.CUT, permet minimitzar el consum de xapes, amb una rendibilitat econòmica en termes d’estalvi elevat al màxim.

Informe amb temps real:

mod.STORAGE ès l’aspecte general, en temps real, sobre la situació del magatzem. La connexió constant entre els mòduls de Libellula i la capacitat de actualització sincrònica, trasforman mod.STORAGE en el millor gestor que una empresa pot tenir a la seva nòmina: acurat, actualitzat i capaç de proporcionar, en qualsevol moment, un informe detallat en format PDF o fitxer Excel sobre la quantitat de material en ús a la màquina, sobre la percentual de retall disponibles i també una llista dels materials presents en el magatzem dels productes acabats i d’aquells que estan preparats per ser embalats.

mod.STORAGE i Libellula.CUT: un binomi guanyador

El treball de forma sinèrgica que uneix mod.STORAGE a Libellula.CUT es reflexat en la gestió dels retalls de xapa: si d’una banda Libellula.CUT preveu la quantitat del retall de xapa resultant d’una única elaboració, el mod.STORAGE  emmagatzema cada dada en temps real, permetent a l’usuari de saber quina es la situació absoluta del magatzem.

La productivitat és empesa al màxim nivell amb el resultat que el distingueix.

El procés de control sobre el que es fonamenta mod.STORAGE és l’integració amb l’ERP per integrar la supervisió de tots els recursos de l’empresa, que en aquesta modalitat són sempre immediatament localitzables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Màxima sincronització

  • Gestió de la xapa sincronitzada amb el CAM
  • Integració amb la gestió ERP de la producció

Recerca ràpida del retall i el full a través de filtres especials

Visualització de la xapa utilitzada en el nesting

El màxim rendiment i control

  • Control de la ubicació del material
  • Supervisió dels moviments que afecten cada ordre individual
  • Gestió de cada génere de retall
  • Senyalització de l’exhauriment d’existències i administració d’existències mínimes
2017-03-30T14:54:40+00:00 11 Gener 2017|