mod.QUALITY

mod.QUALITY
Supervisor del nesting per resultats sueperiors

Extensió adicional de LLibellula.CUT, el mòdul QUALITY pot ser definitiu com el supervisor més precís que una empresa pot desitjar.

Gràcies al seu sistema integrat, el mod.QUALITY permet a l’operador de definir parámetres originals que cada procés té que respectar per ser considerat correcte.

En base als parámetres definits, el mod.QUALITY passa el filtre de la producció mitjançant Libellula.CUT i només si el resultat es coherent amb allò predefinit per al operador, el mòdul li envia a mod.MANAGER, que li transmet a la vegada a la màquina de tall per la elaboració efectiva.

La valoració del mod.QUALITY apunta a diversos àmbits: desde la quantitat de retall resultant a les trajectòries de tall, fins a la gestió de les colisions, permetent obtenir en cada moment el resultat desitjat.

La qualitat perfectament integrada

Cada retall sota el control total. El retall és troba entre els elements analitzats per el mod.QUALITY: lo primer que verifica el software es la quantitat de retall que serà produit durant el procés de nesting i la seva compatibilitat amb la previsió de l’operari. El mod.QUALITY controla que totes les trajectòries de tall es troben dintre dels valors definits per l’usuari.

En aquesta fase, el software valora també que els parámetres de producció indicats no donan cap problemàtica respecte a la tecnologia.

Nesting crític: l’oportunitat d’oferta del mod.Quality

Quan el mòdul QUALITY verifica problemes amb el nesting respecte als parámetres predefinits per l’operador, s’obren dues possibilitats: la primera implica la cancel.lació per part de l’usuari del procés de nesting i l’enviament dels productes al mod.ORDER, qué, a la vegada, la afegeix a la producció seguent per obtenir elaboracions que respeten els criteris preestablerts; en el segon cas, en el que el nivell crític és més elevat no pot ser gestionat per al software ja qué és necessita la intervenció de l’operador, són arxivats en una llista de programació de nesting que serà verificada manualment per l’operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pre-Nesting i Post Processador perfectament provats

La característica fondamental del mod.Quality és la seva capacitat de presentar un test a cadascun dels processos de pre-nesting i post-processador.

Ser envoltats són la quantitat i informació de la merma del material, els perfils no elaborats i les elaboracions ràpides així com les colisions, a les quals venen aplicats unes correccions automàtiques

Gestió de Colisions

La gestió de les colisions, en els termes de entrada/sortida, o de capçal a d’alt/baix, és una de les peculiaritats del software, aquí s’afegeix la verificació dels temps d’execució de la màquina disponible i la selecció de la màquina més ràpida.

Màxim rendiment en el menor temps

Confirar el control i la avaluació de les trajectòries de tall i dels resultats post processador del mod.Quality significa obtenir el màxim resultat en el menor temps possible, filosofia de tots els software de la suite Libellula Univers.

2017-03-30T14:01:59+00:00 11 Gener 2017|