mod.ORDER

mod.ORDER
la producció no té cap secret

La gestió i el control de la producció e indispensable per optimitzar el temps dels processos d’elaboració identificat amb el software de tall làser per la xapa.

Integrat amb el software de tall làser Libellula.CUT, mod.ORDER proporciona un impuls innovador a la programació de la producció del nesting permentent a l’empresa de obtenir una visió general de les peces a fabricar o dissenyar.

Creació d’una planificació intel.ligent

Tarea confiada al programador en el mod.Order és aquell que permet a l’usuari la gestió intuitiva de llistes indispensables per identificar els treballs en procés per a la producció del software de tall per làser, si es realitza amb nesting manual o nesting automàtic, programant el treball del software de tall.

Supervisió actualitzada

mod.Order és un eficient asistent de supervisió: està sempre actualitzat a les peces completades del nesting manual i del nesting automàtic, sobre la quantitat específica a produir utilitzant software de tall per làser, proporcionant informes sobre materials, gruixos, numèro de comandes i comandes, client.

L’error humà s’elimina

mod.Order ha estat ideat per permetre generar codi de barres fins i tot abans de possar en producció del producte propi. L’usuari posseeix, llavors, un punt de referència en la programació de la producció del nesting ja abans del desenvolupament del diseny del producte. La gestió i el seguiment de la producció, d’aquesta forma com la programació del nesting, ja no seran sotmesos a l’error humà en la transcripció i en el enviament dels codis al software de tall làser de la xapa.

Programació de la producció del nesting accelerada

En línea amb la filosofia d’interacció i màxim control, els programadors de Libellula han transformat la programació de la producció del nesting, ja sigui manual o automàtica, en un moment en el que tot s’ha simplificat: mod.Order identifica la presencia de treballs similars, proporcionant el input necessari al software de tall de xapa, pero permet també que s’identifiquin les peces realitzades amb nesting manual o automàtic, així com aquelles que tenen que ser fabricades.

SPECIFICHE TECNICHE

Generació simplificada de codi de barres

La combinació de codi i la geometria es facilita: l’usuari només haurà d’utilitzar la forma mod.ORDER o recórrer a la inserció dels arxius CAD més comuns, amb un simple drug&drop i, mitjançant l’enviament de l’ordre al software de tall làser Libellula.CUT.

Gestió i seguiment de la producció

  • La programació de la producció del nesting, de la mateixa manera que la gestió i el seguiment de la producció com un tot, poden se supervisats mitjançant un ERP extern, gràcies a l’integració del sistema amb el mod.BRIDGE
  • Línea de temps sempre actualitzada per la gestió i seguiment de la producció
  • Recerca de treballs de nesting manual o nesting automàtic similar
  • Importació de les dades de diferents

Filtres de recerca per peces mecanitzades del software de tall làser

Detall dels artícles a enviar al software de tall làser de xapes

2017-03-30T14:50:59+00:00 11 Gener 2017|