mod.MANAGER

mod.MANAGER:
la gestió automàtica dels codis d’elaboració

El mòdul MANAGER, forma part de la suite Libellula Univers, permet a cada empresa de tenir el plé control sobre els programes a produïr en el taller desde la oficina. Gràcies a l’enllaç amb el repart de la producció, mod. Manager  treballa en estreta conexió amb l’oficina, amb la qual está complementament integrat, i amb l’oficina tècnica de l’empresa.

El sistema permet de gestionar i fer el seguiment en temps real la càrrega i descàrrega de les fabricacions per a cada màquina, dirigint dinàmicament les varies elaboracions, i de gestionar, de manera flexible e intuïtiva, n-codis d’elaboració per a cada màquina.

Gestió i funcionalitat

Gestió dels codis d’elaboració per a cada màquina: optimització super-extrema

Entre les característiques principals del mod.MANAGER hi és la seva capacitat de gestionar tots els fluxes de càrrega que fan referència al codi d’elaboració en el taller.

El software está pensat per optimitzar el fluxe de la producció sobre cadascuna de les màquines, maximitzant els resultats i optimitzant les despeses de gestió.

Oficina tècnica i Mod.MANAGER: una integració guanyadora

L’integració entre el mòdul Manager i Libellula.VISIO permet també a l’oficina tècnica de seguir constament el procés productiu; en virtut d’aquesta sinergia és possible recuperar automàticament les dades relatives a la màquina, transferint en temps real les dades a l’operador.

A través del sistema integrat generat per al mod.MANAGER el software pot suggerir camins productius disponibles i alternatives.

En aquest context, l’oficina tècnica pot valorar si alimentar al taller o a la màquina, o seleccionar tots els centres de treball compatibles amb la producció d’allò en particular i només al moment de l’execució real i propia seleccionar la màquina disponible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El mod.MANAGER neix per simplificar els procediments d’execució de la producció.

Entre les seves peculiaritats es troben les possibilitats de:

  • Modificar en qualsevol moment i en temps real la cua de processament
  • Organitzar l’ordenació dels codis d’execució entre els centres de treball disponibles
  • Visualitzar en temps real el treball en execució i aquells en cua
  • Gesionar la producció a executar de múltiples tarees sobre les màquines compatibles
  • Filtrar i organitzar les seguents elaboracions
  • Equilibrar els recursos gràcies a la visió global de les màquines disponibles per un determinat treball

Funcionalitat i automatització integrada al servei de la gestió planificada de la teva empresa: aixó és mod.MANAGER, Libellula.

2017-03-30T14:59:55+00:00 11 Gener 2017|