mod.BRIDGE

mod.BRIDGE
ERP i CAM en constant diàleg

La interacció del sistema Libellula Universe no implica només al software  pel tall automàtic Libellula.CUT per gestionar conjuntament els softwares ERP i MRP, important per al correcta funcionament de cada empresa.

El software de gestió es combina per treballar d’una forma més fluida al realitzar les tarees diàries dins d’un sistema industrial el mod.BRIDGE ens porta a una forma de comunicació totalment nova entre la base de dade producte CAM de Libellula i aquests recursos ja presents en el sistema de l’empresa.

Entorn ERP / CAM i Entorn MRP / CAM: diferents sistemes, una única base de dades

Per fer possible la transferència continua i sempre actualitzada del fluxe de dades desde un entorn ERP amb el CAM i del entorn MRP amb CAM és correcte l’últim software desenvolupat desde l’intuició d’ingenieria dels programadors i analistes en el treball Libellua, completat des de el mod.BRIDGE de Libellula Universe.
El sistema té una arquitectura flexible capaç de transferir sobre l’entrada a l’observador del mod.BRIDGE, el icono, comandes dels clients, llista de clients i fabricants, artícles i la geometria dissenyada, la quantitat de xapes i peces en stock al magatzem, i tota l’informació present en el entorn ERP. Des d’aqui les dades enviades al mod.BRIDGE es transfereixen en la base de dades CAM, el qual fa possible la disponibilitat de tota l’informació al mòdul STORAGE i ORDER, així com al software de tall làser per al procediment de nesting.

El procés és fluid i pot desenvolupar-se també en el sentit contrari: de la base de dades CAM dades com icones i de presentar abans, distribució abans del nesting, temps de talls, quantitat del producte processat i quantitat del retall produit, es transfereixen al mod.BRIDGE, el qual el torna a introduir dintre de l’entorn ERP o MRP.

Tots el fitxers d’entrada i sortida del mod.BRIDGE es troban amb un format comú XML.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Màxim rendiment i sincronització

  • Sistema versàtil i d’ùs intuitiu
  • Elimina autoció automàtica de les possibles dades redundants
  • Evita l’interferència d’erros humans
  • Eliminar errors en la cadena de producció
  • Optimització del temps de producció
  • Eficiència de la gestió del temps de treball a la màxima potència
  • Elaboració puntual de pressupostos
  • Possibilitat d’interconnectar el sistema ERP/MRP
  • Comunicació entre la gestió de la contabilitat i el sistema CAM per un control de gestió integral

2017-03-30T14:57:10+00:00 11 Gener 2017|