Libellula.VISIO

Libellula.VISIO
planificació automatitzada
al màxim nivel

Integració, control, automatització: Libellula.Visio és el software de la suite Livellula Univers dissenyat per la planificació de tots els processos d’elaboració de la xapa que concentra, en una interfície gràfica e intuïtiva, l’accès a totes les dades essencials dels procediments que es fan a l’empresa: desde la validació de la producció a la gestió del magatzem fins el control numèric de càrrega i descàrrega, estat de la comanda i termini.

Control i planificació TOTAL dels processos d’elaboració

Amb Libellula.VISIO és possible obtenir la planificació total del procés d’elaboració gràcies a un sistema perfectament integrat amb el mod.MANAGER, que envia al software la cua dels programes permetent al operari visualitzar l’ordre de execució de cadascun d’ells, o canviar les prioritats de sortida.

  • Mitjançant l’interfície gràfica l’operador pot obtenir tota l’informació sobre el procés de nesting:

  • El gràfic del nesting dona el temps previst per la seva finalització;

  • El disseny de cada nesting o peça;

  • Informació sobre el pés, la quantitat, el número de l’ordre i allò en relació amb el client i  en particular de cada programa;
    El software permet al usuari generar sticker per el producte individual i el material utilitzat.

Validació de la producció: automatització màxima, intervenció mínima

Amb respecte de l’optimització del temps, Libellula.VISIO es possa com òptim, supervisor també en el moment de la validació de la producció. Al final del cicle, l’operador no tindrà que fer res més donar al sistema l’informació amb relació la presència o no de particulars defectes i dades relatives a la qualitat del producte realitzat: en el primer càs serà Libellula.VISIO qui gestirà en automàtic la realització de noves peces, en el segon el software emmagatzemerà les dades que aniran a implementar l’històric indispensable per garantir la millora de la qualitat productiva.

Gestió del magatzemo: control en temps real

La xapa present en el magatzem és necessaria a l’execució del procés de nesting controlada per Libellula.VISIO que, gràcies al seu sistema integrat, pot accedir al magatzem i als moviments de les xapes en temps real, registrant immediatament i constantment tal procediment.

D’aquesta manera és sempre possible dispossar del comput precís de les accions reals de la xapa disponible, de la mateixa forma que amb la quantitat de retalls disponibles per ser utilitzats en produccions futures.

Control numéric: l’essència de l’automatització

El software pot interconectar-se automàticament al control numéric sense l’intervenció per part de l’usuari, i detectar de forma automàtica quin es el programa en execució en el moment de la elaboració, a més de les condicions particulars de dada màquina. Una vegada detectat, les dades que son enviades al sistema central.

Libellula.VISIO és la simplificació màxima de la planificació de cada procés al servei de cada empresa. Garantitzat Libellula.

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

  • Execució del procés productiu
  • Convalidació de la producció
  • Gestió del magatzem
  • Interfície directa amb el control numéric
2017-03-30T15:13:56+00:00 11 Gener 2017|