Libellula.VISIO

Libellula.VISIO
geautomatiseerde planning van het hoogste niveau

Integratie, controle, automatisering: Libellula.VISIO is het softwarepakket van Libellula Universe ontwikkeld voor het plannen van alle plaatbewerkingsprocessen, die via één intuïtieve grafische interface toegang geeft tot alle essentiële gegevens van de processen binnen het bedrijf: van validatie van de productie en voorraadbeheer tot numerieke controle van laden en lossen, orderstatus en deadlines.

TOTALE controle en planning van de bewerkingsprocessen

Met Libellula.VISIO is totale planning van de bewerkingsprocessen mogelijk, dankzij de perfecte integratie met mod.MANAGER, dat de queue voor de programmering die moet worden uitgevoerd naar de software stuurt en de operator de orderuitvoering onveranderd kan laten, of de uitvoerprioriteit kan wijzigen.

  • Via de grafische interface kan de operator alle informatie over de nestingprocessen te zien krijgen:
  • De grafische weergave van de objectnesting en de verwachte doorlooptijd;
  • De tekeningen van ieder deel;
  • Informatie over gewicht, hoeveelheid, order- en klantnummer met betrekking tot ieder deel dat in de planning staat;

De software biedt de gebruiker de mogelijkheid om stickers te maken voor het traceren van ieder afzonderlijk product en voor het gebruikte materiaal.

Productievalidatie: maximale automatisering, minimale interventie

In het kader van optimalisatie van de doorlooptijd speelt Libellula.VISIO ook bij de validatiemomenten van de productie een belangrijke rol als supervisor. Aan het eind van de cyclus hoeft de operator alleen de gegevens over het al dan niet aanwezig zijn van ondeugdelijke delen en de gegevens met betrekking tot de kwaliteit van de gerealiseerde producten aan het systeem door te geven: in het eerste geval zorgt Libellula.Visio automatisch voor de realisatie van nieuwe stukken, in het tweede geval slaat de software de data op die in de historie worden geïmplementeerd ter verbetering van het productieproces.

Voorraadbeheer: real-time controle

Het plaatmateriaal dat in voorraad is en dat nodig is voor het uitvoeren van de nestingprocessen wordt gemonitord door Libellula.VISIO dat, dankzij het geïntegreerde systeem, toegang heeft tot de voorraad en de platen in real-time verplaatst en deze procedure ook onmiddellijk en continu vastlegt.

Op die manier is het altijd mogelijk om een nauwkeurige berekening te krijgen van de actuele voorraad beschikbaar plaatmateriaal, evenals van de hoeveelheid bruikbaar restmateriaal voor volgende bewerkingen.

Numerieke controle: de essentie van automatisering

De software kan automatisch gekoppeld worden aan de numerieke controle zonder tussenkomst van de gebruiker en kan zelfstandig bepalen welk programma er draait, wat de bewerkingstijden zijn en de bijzonderheden van iedere machine. Nadat deze gegevens zijn vastgesteld worden ze naar het centrale systeem gestuurd. Libellula.VISIO betekent een maximale vereenvoudiging van de procesplanning voor ieder bedrijf. Libellula staat daarvoor garant.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

  • Uitvoering van het productieproces
  • Validatie van de productie
  • Voorraadbeheer
  • Directe interface met de numerieke controle
2017-09-26T13:48:49+00:00 25 september 2017|