Libellula.TUBE

Libellula.TUBE
Únic software per tots els tipus de tall de tub i perfils

Recerca, versatibilitat i simplicitat d’ùs: Libellula.TUBE és el software de programació per a màquines de tall pensat per programar la màquina de tall de tubs i perfils de forma intuïtiva e immediata.

En el disseny Libellula.TUBE els enginyers i analistes de Libellula han volgut aplicar la tecnologia més avançada per a les màquines de tall de 4 o 6 eixos de rotació, amb l’objectiu de fer la programació gairabé immendiata.

El software, de fet, permet a l’usuari de importar peces en 3D, ja sigui en IGES o STEP, del sistema de CAD i de donar sortida a la programació de les màquines de tall establint els detalls del treball individual. Mitjançant la interfície l’usuari pot donar forma al tub, seleccionar la opció de tall ja sigui en manual o automàtic. A aquestes funcions s’afegeix la possibilitat de generar en poques passes el codi CNC i de donar forma als models demandats aprofitant eines de cada genere i plans de tall per parts.

Disseny tub paràmetric: personalització màxima

El disseny del tub paramètric és fa a partir d’una construcció en temps real: l’usuari es posa en condicions d’utilitzar i d’aprendre molt ràpidament l’utilització del software gràcies a la exclusiva “Easy-use Experience”.

La visualització del mòdel i de les modificacions geométriques realitzades dins de la peça és immediata i produeix una llista dels utensilis utilitzats, en ordre de poder modificar posteriorment els paràmetres de manera funcional.

El tub generat pot esser de qualsevol forma i les eines utilitzatdes son paramètriques i personalitzables.

 

Simulació 3D i creació del PPR en automàtic: pocs temps per visualitzar el resultat i valorar el detall

La programació de les màquines de tall permet seguir al moment el disseny del tub paramètric, la simulació en 3D de la peça, destacant cada detall i el post generará un fitxer CNC per als talls.

   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Libellula.TUBE: característiques del software de tall de tubs i perfils

L’usuari qué tria programar la màquina de tall de tubs i perfils mitjançant el sistema de Libellula.TUBE pot:

  • Definir la tipologia de colisions de la màquina i la peça produïda
  • Gestionar la posició del capçal quan es troba fora del àrea de treball de la màquina
  • Calcular les trajectòries de tall i dels atacs
  • Establir els atacs de la màquina
  • Programar la llista dels mecanitzats
  • Simular el mòdel en 3D i visualitzar el resultat en post processador dinàmic
2017-03-14T15:40:34+00:00 11 Gener 2017|