Libellula.STOCKER

Libellula.STOCKER
la gestió del magatzem
en “temps real”

Gestionar el magatzem de manera totalment automatitzada i en temps real gràcies a un canal qué comunica amb la resta del sistema de gestió: aquest és Libellula.STOCKER, un dels software de la suite Libellula Univers.

Entre les activitats qué un usuari pot gestionar mitjançant el sistema Libellula.STOCKER inclou:

  • Moviment automàtic de les xapes;
  • La programació dels palets i moviments;
  • Arrencada del tall de nit;
  • El control de varies màquines simultaneament i donar informació actualitzada dels estocs de materia

Magatzem de les xapes: moviment automatitzat, sempre i a tot arreu

Libellula.STOCKER representa l’enllaç directe desde la cua dels treballs i el magatzem,  proporcionant l’aprovisionament automatitzat de la xapa qué venen càrregats i descarregats sobre la màquina. La base de dades que constitueix l’ànima del sistema, i conté totes les ubicacions de la xapa dintre del magatzem, permet a Libellula.STOCKER d’identificar ràpidament el lloc on s’han dipositat els materials indispensables per começar la elaboració, i a continuació enviar-li a la màquina també per al tall nocturn sensa operari en màquina.

Palets i moviments totalment programables

Cadascun dels operadors pot tornar a cridar manualment el pallet sobre les diferents torres configurables. Per seleccionar de forma intuïtiva el pallet necessari, a més, l’operador pot modificar les seves ubicacions i actualitzar en pocs clics la nova disposició del magatzem dins de la base de dades, en forma d’obtenir un control màxim sobre els materials i accions.

Integració amb Storage i l’oficina tècnica

Com cada software del sistema Libellula, també STOCKER s’integra e intereactua amb el sistema que opera en altres entorns, oferint un servei actualitzat en temps real. Cada vegada qué una elaboració ha estat finalitzada o un lot de xapes ha estat agafat en càrrega per ser enviat a la estació de tall, STOCKER actualitza en automàtic la situació del magatzem centralitzat, qué a la vegada comparteix les dades amb el mod.STORAGE. Això gràcies a aquest continu fluxe d’informació qué el taller i l’oficina tècnica tenen al estar sempre conectats i poden ajudar a una programació òptima, eficient i real.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  • Moviment automàtic del material
  • Porgramació de les torres de pallets i moviments
  • Arrancada de tall de nit
  • Control de varies màquines simultaneament donant l’actualització dels estocs de material
2017-03-30T14:14:13+00:00 11 Gener 2017|