OPTIA – Optical Profile Acquisition

La recuperació dels retalls més eficient possible amb una extraordinària facilitat d’utilització

OPTIA és el nou mòdul, connectat a Libellula.Wizard, llançat amb gran clamor i èxit a la Fira Lamiera 2017. Ha estat dissenyat per enginyers per assegurar una simplificació increïble del procés de recuperació de xapa dels retalls mitjançant la seva revolucionaria adquisició òptica.

La seva extraordinària facilitat d’ús permet la implementació directament per l’operador de la màquina, sense requerir temps ni despeses internes degut a la intervenció del Departament Tècnic.

Recuperar i reutilitzar els retalls ? Més temps per dir-lo que fer-ho, gràcies a la perfecta integració amb el software de Libellula Univers

Gràcies a un sistema òptic constituït per una webcam especial, OPTIA es capaç d’adquirir digitalment el retall de la xapa i de convertir-lo des de un escenari real a una representació virtual en 2D, tot en pocs minuts.

Posicionant la webcam a prop d’un banc (màquina o estació d’adquisició externa a ell), OPTIA proveirà d’un vídeo en streaming que serà elaborat en temps real per detectar la imatge del retall de la xapa. El procés aplicarà, llavors, toleràncies de discretització per reconèixer la seva forma geomètrica.

OPTIA presenta a més , grans avantatges ja que esta totalment integrat i operatiu amb els altres software de la suite Libellula Univers.

La imatge del retall es guarda automàticament en Mod.STORAGE, el software de Libellula per la gestió del magatzem de xapes, que ho fa llavors disponible, quan sigui necessari per fer un nou nesting amb Libellula.WIZARD.

OPTIA coneix sempre la posició exacte del retall, evitant operacions complicades de centrat, accelerant més els procediments de tall.

Actualització continua per una eficiència encara més millorada

Els enginyers de Libellula estan sempre treballant i ja han fet dues millores significatives respecte a la versió presentada a la Lamiera 2017:

  1. Adquisició de l’àrea de treball: El Departament de R&D de Libellula ha desenvolupat un tauler específic d’escacs, que posicionat a la màquina, permet al algoritme reconèixer la forma especifica i obtenir la coordenada. Graciés a aquesta interesant actualització, l’àrea de treball s’obté automàticament d’una forma precisa i detallada.
  2. Suport per instal·lació de múltiples càmeres: OPTIA podrà ser utilitzat amb més d’una telecàmera.

La fase de configuració i calibració és extremament important per definir quina especifica àrea de treball es pot cobrir. Graciés al sistema del tauler d’escacs, acabat de descriure, és possible combinar l’adquisició de més telecàmeres i mostrar, llavor, un únic camp de treball.

15 Setembre 2017