One Click

Darrera d’un simple gest, la filosofia d’una empresa bolcada en simplificar la vida del seus clients.

One Clic és l’exclusiva funció de que estan dotats molts softwares de la suite Libellula.Universe, que permet accelerar i simplificar, fins a límits increïbles, procediments complexes i crítics de la fase de programació del tall de xapa que normalment, amb altres softwares, precisen de varies passes, pèrdues de temps, i poden implicar grans possibilitats d’error.

Quan en Libellula comencem a pensar en la funció One Clic, fa alguns anys – revela Umberto Cammardella, CEO de Libellula – ens semblava un desafiament gairebé impossible de superar. Els softwares de tall de xapa son cada vegada més potents, eficients i rics en funcionalitats, però aquest desenvolupament gairebé sempre comporta una menor intenció d’ús. Un preu a pagar gairebé inevitable. Per una altre banda, la nostra visió, abans com S.I. Engineering i ara com Libellula, sempre ha estat i serà la de veure la tecnologia no com un fi en si mateixa sinó com una eina per resoldre els problemes del dia a dia dels nostres clients. Moltes vegades, allò que sembla un petit problema per als enginyers es una gran dificultat per als nostres clients”

“La nostra visione … è sempre stata e sempre sarà quella di vedere la tecnologia come uno strumento … per risolvere i problemi quotidiani dei nostri clienti”

Des de 2010, One Clic és “l’arma secreta” dels softwares de tall Libellula. Constantment millorada.

La funció One Clic va ser presentada per primera vegada en 2010, després d’a prop de 2 anys de disseny, dintre de Libellula.CAD, i avui esta disponible també en Libellula.CUT, Libellula.Wizard, Libellula.Bridge y Libellula.IMPORT.

Des de el seu llançament, One Clic ha estat constantment desenvolupat i millorat, estenent les seves funcionalitats en relació al software d’aplicació: el reconeixement inicial diferenciat de les diferents formes s’han afegit en aquest temps les operacions d’optimització, neteja automàtica, la integració total amb les parts de nesting i de producció i, finalment, la integració amb les gestions d’automatització.

One Clic “en acció”

La intervenció de One Clic pot simplificar i accelerar de forma determinant les distintes fases del procés d’elaboració i realització del cicle de tall de xapa.

Import

La funció One Clic utilitzada en el motor d’importació de Libellula.CAD pot realitzar múltiples operacions de forma automàtica, com

 • Reconeixement de perfils: One Clic interpreta correctament les formes importades permetent, en una única execució, reconèixer perfils interns i externs, identificant cada peça individual correctament.
 • Correcció automàtica de perfils oberts, segons toleràncies personalitzables.
 • Neteja d’elements superposats.
 • Optimització de perfils, segons toleràncies personalitzables: corbes complexes compostes de molts elements és simplifiquen per obtenir la correcta qualitat de tall.
 • Reconeixement de capes en importació, diferenciat en base a plantilles estàndards definibles: el sistema reconeix la tipologia de capes utilitzada i aplica operacions automatitzades desitjades, com per exemple: eliminació d’una capa, desplaçament d’una capa, aplicació de marcat, burinat i línies de tall diferenciades.

Son aquests procediments que, amb altres softwares, l’operador té que executar-los MANUALMENT per tindre la certesa de que les peces siguin correctes i evitar errors aigües a ball durant el veritable procés productiu.

Amb la funció One Clic de Libellula tot succeeix en automàtic, sense cap pèrdua de temps en la identificació d’eventuals problemàtiques i sense incórrer en possibles errors.

La importació One Clic lleva a cabo en varies formes: en Libellula.CAD; directament sobre la llibreria d’icones; amb drag & drop de DXF sobre la xapa. És un procediment utilitzat també en el mod.Import i durant els processos d’enllaç amb eines de gestió mitjançant el mod.Bridge, i emplenant a si mateix en Libellula.Wizard. Es tracte, bàsicament, d’un únic motor utilitzat en varies situacions.

Produccio          

Utilitzant la funció One Clic en Libellula.CUT es poden executar, en un sol pas, les següents funcionalitats:

 • Auto nesting
 • Auto tall
 • Post-processador
 • Càlcul de temps
 • Informe

amb un excepcional estalvi de temps.

Una verdadera revolució: One Clic “inside”

En la línia de productes AUTO per a la automatització total com, per exemple, auto.CUT i auto.IMPORT, el motor One Clic esta incorporat en el codi mateix del software.

D’aquesta forma totes les fases del procés productiu:

 • Importació disseny
 • Importació dades de l’ordre
 • nesting
 • tall
 • PPR

Es realitzen automàticament sense cap intervenció directa per part del operari.

Pensament en acció

“Amb la funció One Clic els nostres clients poden veritablement “tocar amb la mà” el nostre forma de pensar i dissenyar – comenta Alberto Milanesio, General Manager de Libellula –. A Libellula no estem en la investigació tecnològica en si mateixa, només per poder acreditar inútils patents o acrònims. Darrera de One Clic hi han investigacions, proves e inversions d’anys, però tot el que el client veu es un simple icona en el software Libellula al utilitzar-lo: el que li importa es poder eliminar pràcticament els temps d’elaboració o disseny i el risc d’error amb un simple clic de ratolí. La seva satisfacció es, una vegada més, l’única cosa que es important per a nosaltres”.

“Dietro a One-Click ci sono ricerche, prove e investimenti di anni”

7 Maig 2017