Libellula.BUDGET: els pressupostos de sempre precissos i ràpids. Ara molt millor.

 

Libellula.BUDGET es el potent software de la suite Libellula Univers dissenyat per la gestió dels centres de cost.

Apreciat per milers de clients a tot el mon, ofereix la possibilitat de realitzar un pressupost ràpid de peces de xapa a partir de mínima informació.

Els enginyers de Libellula han fet possible millorar encara més el seu gran rendiment introduint algunes importants funcions addicionals.

Possibilitat de crear centres de cost addicionals

La nova versió de Libellula.BUDGET permet crear centres de cost addicional a més de les màquines de tall, com corbat, soldadura, muntatge, punxonat i d’altres. D’aquesta manera, serà possible configurar diferents paràmetres per definir com fer el càlcul del pressupost basat en diversos centres de cost.

Per exemple, és possible establir un valor de cost per cada plegat, que serà la base del càlcul final.

Cada icona a la base de dades de Libellula.BUDGET conté un full de tots els centres de cost creats que poden ser utilitzats per avaluar les dades per a les operacions basades en els centres de cost.

Continuant amb l’exemple del plegat, es possible definir que un icona en particular te dues operacions de plegat a realitzar.

Òbviament en aquestes definicions podem entrar la informació per tots els centres de cost a ser utilitzats. Libellula.BUDGET connectarà, per tant, dins de la icona de xapa, la informació amb les dades configurades prèviament en el centre de cost, retornant a la fi el càlcul amb un possible augment. Aquests càlculs s’afegeixen a més de les operacions normals sobre els paràmetres de tall, temps de tall, temps de piercing, cost del material i així successivament.

Nou sistema de llista de preus

Es dona la possibilitat d’entrar en la llista de preus diverses regles basades en càlcul per unitat o percentatge.

Si, per exemple, per crear una llista de preus dedicat per a aquells que demanen quantitats petites o una llista de preus específica per a un client particular, és possible definir diverses regles que funcionen conjuntament per obtenir el resultat desitjat. En cas d’ordres petites, podem definir un percentatge per incrementar el preu a més dels valors ja definits. A més, a la base de dades de clients podem posar una llista de preus estàndard específica per a cada client registrat.

Nou importador DXF amb eina avançada

Te moltes funcions innovadores necessàries per depurar el dibuix, per suprimir elements duplicats, per optimitzar i controlar la escala i nivells.

Inclús sense tècniques específiques de dibuix, això es possible per entrar dintre de la Llibreria de Icones al DXF que desitgis per realitzar el pressupost.

Els dibuixos importats podran ser classificats en carpetes dedicades per la estimació que, en cas necessari, aquests podrien ser eliminats per lo normal “netejat” arxiu.

Nou importador DXF per a conjunts de nesting

A més del importador normal, s’ha introduït també un nou importador DXF per a conjunts de nesting. El nesting importat serà automàticament separat per reconèixer les formes de cada icona, estalviant guardar múltiples copies del mateix dibuix.

El nesting importat també serà guardat en la Llibreria de Treballs d’acord a la classificació desitjada i estimada dins del software. També en aquest cas, seran aplicades totes les regles nomenades, amb l’avantatge de l’estalvi de temps per importar cada peça particular per poder recrear manualment el nesting original.

Nova llibreria de peces paramétriqes

Al nou Libellula.BUDGET hi ha una llibreria completa de peces paramètriques.

Aquesta es una funció important que fa més ràpid els procés de pressupostos per a totes les peces estàndards.

Cada peça paramètrica passarà a través dels mateixos controls definits per a la importació del DXF i per tant serà possible depurar-la, optimitzar i tornar a comprovar, en tot moment, el treball realitzat.

23 Octubre 2017